Raamat “50 aastat apostlite radadel” kirjutab:”1889.a. 29. septembril tuli Abram Ernesaks Rummust Lehtsesse, Ojakülla, Aarni tallu jumalasõna kuulutama. Et vastuvõtt oli soe, töötas vend Ernesaks Lehtses mihklipäevast kuni kolmekuningapäevani väikeste vaheaegadega. Jõulupühade ajal puhkes tõsine ärkamine, nälg jumalasõna järele oli suur. Palju inimesi tuli päästmisele. Noorim päästetu oli 7 aastane ja vanim 50 aastane.”
Lehtse koguduse alguseks võib lugeda 1890.aastat, millal toimus esimene ristimine. Esimesed liikmed kuulusid Rummu kogudusse, 1909.aastal moodustati Rakvere koguduse Lehtse osakond. 8.detsembril 1911.a. tehti esimene korjandus oma palvela ehitamiseks, millele lisandus hiljem veelgi raha, kuid maja ehitamine venis. 10.augustil 1921.a. tehti uus otsus palvele ehitamise küsimuses. Asukoha osas olid ettepanekud Gustav Mühlbergilt Peetri talust, Jakob Berendsenilt Nilgu talust ja Nikolai Koolmannilt Pikamardi talust. Sobivaimaks kohaks leiti olevat Nilgu talu maa. Peremees eraldas kogudusele raudtee äärest 455 ruutsülda maad ja juba 5.mail 1923.aastal panid Johannes Hiob ja Gustav Võrk ristikivid platsile. Palvele avamine toimus 9. novembril 1924.aastal. Hiljem on palvelale teostatud juurdeehitus ja tehtud mitmeid remonditöid.